Sindikat uprave i pravosuđa
Crne Gore

sindikat uprave i pravosuđa


Sindikalna organizacija Organa lokalne uprave Opštine Bijelo Polje